ธุรการทั่วไป / บัญชีและการเงิน / IT / Call Center / ช่างยนต์ / เจ้าหน้าที่อะไหล่

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• งานด้านเอกสาร
• งานด้านคีย์คอมพิวเตอร์, รับโทรศัพท์
• งานจัดเรียงอะไหล่

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิม. 6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
• มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
• สามารถปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว ซ. 112 ได้…