พนักงานประจำสาขารถเช่า (Rental Sales Agent – RSA) – สังกัดธุรกิจ Sixt รถเช่า

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ให้บริการ ต้อนรับ และให้คำแนะนำโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอเช่ารถกับบริษัท
• ติดประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
• เตรียมเอกสารการเช่า และเตรียมการใช้งานรถยนต์ให้กับลูกค้า
• จัดทำรายงาน…