พนักงานประจำสาขารถเช่า (Rental Sales Agent – RSA) – สังกัดธุรกิจ Sixt รถเช่า

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ให้บริการ ต้อนรับ และให้คำแนะนำโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอเช่ารถกับบริษัท
• ติดประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
• เตรียมเอกสารการเช่า และเตรียมการใช้งานรถยนต์ให้กับลูกค้า
• จัดทำรายงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
• วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์ หรือธุรกิจรถเช่าอย่างน้อย 1 ปี
• ทักษะคอมพิวเตอร์ และทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
• บุคลิกดี ใจรักงานบริการ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• สามารถทำงานล่วงเวลาได้…