ชาว MGC บริจาคโลหิต

มอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษา

ทำบุญ=เคลียร์บ้าน ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา อีกหนึ่งโครงการที่เราเชื่อว่า การแบ่งปันเปลี่ยนแปลงสังคมได้

สืบสานประเพณีไทย

สานสัมพันธ์น้องพี่ ณ โรงเรียนวรรณวิทย์