Entries by HROD MGC-ASIA

ที่ปรึกษาการขาย

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,000 – 100,000* บาท

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• พิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด
• แสวงหาลูกค้าลูกค้าใหม่ (Acquisition) และรักษาลูกค้าเดิม (Retention) ให้ได้ตามเป้าหมาย
• นำเสนอสินค้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งรุ่นรถ สี ปี อุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ และงบประมาณของลูกค้า
• ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นประโยชน์ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาการขายที่ดีแก่ลูกค้า
• ให้บริการด้านการขายอย่างมีประสิทธิภาพ ได้ประสิทธิผล ตรงตามมาตราฐานคุณภาพ
• ติดตาม ดูแลการขาย รวมทั้งส่งมอบรถยนต์ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
• ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) อย่างสู…

ผู้จัดการฝ่ายขาย

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,000 – 120,000* บาท

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• วิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย
• บริหารทีมขายเพื่อพิชิตเป้าการขาย และดัชนีชี้วัดอื่นๆ ให้เป็นไปตามทิศทางที่บริษัทกำหนด
• พัฒนาทีมขายให้มีความรู้ด้านรถยนต์ที่ถูกต้อง มีทักษะการขาย เจรจาต่อรอง
• เสริมสร้างทักษะของทีมในด้านการนำเสนอ/ส่งมอบสินค้า การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
• แสวงหาช่องทางและวิธีการขายแบบใหม่ๆ เพื่อเสาะหาลูกค้าใหม่ (Acquisition) รวมทั้งวางแผนในการรักษาฐานลูกค้าดิม (Retention) เพิ่มยอดขายและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า (Customer Satisfaction)
• ศึกษาแนวทางการขายของคู่แข่งขัน ทิศทางการตลาด โปรโมชั่น พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อเพิ่มโอกาส…

MGC-ASIA Career Search

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
Master Group Corporation (Asia) Co., Ltd

ก้าวสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด หรือ เอ็มจีซี (MGC) เป็นหนึ่งในองค์กรของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 จนถึงวันนี้ เอ็มจีซี และกลุ่มธุรกิจประสบความสำเร็จในการก้าวสู่ระดับผู้นำในสายธุรกิจค้าปลีกและบริการของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 8 กลุ่มธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

  1. กลุ่มรถยนต์ใหม่ ได้แก่ โรลส์-รอยซ์ มอเตอร์ คาร์ส แบงคอก แอสตัน มาร์ติน แบงคอก ดีไซน์ มอเตอร์เวอร์ค (มาเซราติ) มิลเลนเนียม ออโต้ (บีเอ็มดับเบิลยู และมินิ) ซัมม