วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด โดย คุณอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์ – ผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายสื่อสารองค์กร และคณะผู้บริหาร จากบริษัทในเครือ เป็นตัวแทนนำน้ำดื่ม จำนวน ๒๔,๘๑๖ ขวด มอบให้กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

ภาพ – นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (คนกลาง) รับมอบน้ำดื่มจากคุณอรนุช พฤกษ์วัฒนานนท์ และคณะผู้บริหาร บริษัท มาสเตอร์กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด