พนักงานขับรถผู้บริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย
• ดูแลรักษาความสะอาดภายในรถ
• ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง
• อายุ 25 – 50 ปี
• วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
• มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• มีประสบการณ์ด้านการขับรถผู้บริหาร
• ใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี สุภาพ มนุษยสัมพันธ์ดี

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *