ผู้บริหาร และพนักงาน MGC-ASIA ร่วมใจ คืนความชุ่มชื่นสู่ระบบนิเวศน์ โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ผืนป่า ที่ MGC-ASIA มีส่วนร่วมในการดำรงสังคมให้น่าอยู่ ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขญ.2 (ผากระดาษ) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา